Wywiad z Dawn Hetzel Prezydentką JCI

0


Kobiety JCI

Zaczynam na blogu cykl wywiadów z działającymi w JCI kobietami, które pracują na różnych kierowniczych stanowiskach w tej organizacji. Zaczynamy od prezydentki Dawn Hetzel, która przybliży Wam, czym się zajmuje JCI. Wywiad został przetłumaczony, ale poniżej polskiego tekstu można znaleźć także wersję angielską. To pierwszy taki wpis na blogu i mam nadzieję, że się Wam spodoba. 

English version below. 

JCI to międzynarodowa pozarządowa organizacja non-profit, która działa w ponad 100 krajach, posiada 16 000 członków i członkiń na całym świecie. W ramach jej struktur działa ponad 5000 lokalnych organizacji, które skupiają się na rozwiązywaniu problemów w miejscowych społecznościach. Data założenia JCI to 1915 rok w St Louis w USA. To organizacja, która ma status konsultanta Rady Europy, współpracuje z UNESCO oraz z Organizacją Narodów Zjednoczonych. To przede wszystkim miejsce dla osób młodych, pomiędzy 18 a 40 rokiem życia, które chcą pracować na rzecz swojej społeczności i w ten sposób przyczyniać się do zmian.

Dawn Hetzel jest prezydentką JCI. Urodziła się w 1977 w stanie Washington D.C., jest absolwentką studiów o zarządzaniu biznesem oraz posiada tytuł doktora prawa. Pracowała jako lobbystka w stanie Indiana oraz jako Asystentka Prokuratora Generalnego stanu Michigan. Od 2002 roku jest w organizacji JCI, gdzie w 2005 została prezydentką lokalną, potem prezydentką stanu w 2008 a w 2012 prezydentką JCI w USA. W 2017 została prezydentką JCI na świecie.

 1. JCI stworzyło listę celów o nazwie Millennium Development Goals (Milenijne Cele Rozwoju – MCR). Znalazłam na niej zdanie, które bardzo mnie zainteresowało: Zachęcając młode kobiety do udziału w dyskusji, członkowie JCI pracują nad tym, aby dać młodym ludziom głos. Opowiedz, proszę, czy tak samo było z tobą jako członkinią JCI? Czy organizacja wzmocniła cię, kiedy do niej przystąpiłaś? A także potem, kiedy stałaś się jej liderką w 2017 roku?

Misją JCI jest „Zapewnienie młodym ludziom szans na rozwój, który umożliwi im wprowadzenie pozytywnych zmian”. Dzięki doświadczeniom, które miałam w karierze w strukturach JCI, mogę powiedzieć, że jestem przykładem na to, że nasze motto dotyczące misji działa.

Kiedy wstąpiłam do JCI w 2002 roku, byłam nieśmiałą dziewczyną stojącą z tyłu pokoju, bojącą się mówić, obawiałam się nawet roli przywódcy w moim pierwszym projekcie. Ale byli wokół mnie ludzie, którzy coś we mnie widzieli, uwierzyli we mnie i zachęcali mnie do działania, nawet gdy ja sama w siebie nie wierzyłam. W miarę upływu czasu dojrzewałam osobiście, pełniłam wiele różnych ról i funkcji w organizacji i doświadczyłam wielu możliwości rozwoju, zyskałam tę pewność siebie i poczucie upodmiotowienia.

Kiedy zyskujemy poczucie sprawstwa, to wtedy czujemy się zobowiązani do działania, czyli do podjęcia akcji w naszych społecznościach, a także do pomocy innym wokół nas, tak by oni także poczuli swoją podmiotowość. Uważam, że spoczywa na mnie, jako liderce w JCI, odpowiedzialność i obowiązek zapewnienia takich samych możliwości rozwoju, jakie były mi dane, także innym osobom. Pomagam innym dostrzec w sobie potencjał nawet wtedy, gdy w siebie nie wierzą. Pomagam im poczuć swoją podmiotowość, aby w ten sposób poczuli się zobowiązani do działania i aby mogli kontynuować krąg upodmiotawiania innych – w ten sposób realizując misję JCI.

 1. Wracając do MCR JCI: pierwsze zdanie, które czytamy, ma bardzo feministyczny przekaz: Rozwój nie może kwitnąć bez równości płci i wzmocnienia pozycji kobiet. Czy JCI jest organizacją feministyczną? Jakie jest stanowisko JCI w zakresie równości płci w różnych kulturach w związku z tym, że JCI jest organizacją międzynarodową?

JCI to organizacja stworzona przez młodych ludzi, którzy chcą wprowadzać pozytywne zmiany. W naszej konstytucji, jak i w naszym credo, uznajemy i szanujemy wartość każdej osoby, uznajemy Powszechną Deklarację Praw Człowieka oraz promujemy ideę „praw człowieka, wolności i równości” (Konstytucja JCI, rozdział II, artykuły 2–7. Prawa człowieka). Ponadto przyjęliśmy Globalne Cele na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (Global Goals for Sustainable Development) jako platformę działania dla naszych członków. Zachęcamy naszych członków do angażowania się w działania promujące i realizujące wszystkie cele, w tym te związane z nierównością i niesprawiedliwością, które dotyczą częściowo promowania równości płci.

Doceniamy i szanujemy kultury naszych członków na całym świecie. Mimo że mogą istnieć zwyczaje i tradycje, które nie odpowiadają wartościom JCI, musimy najpierw zrozumieć tę kulturę i wczuć się w nią, zanim będziemy mogli wprowadzić zmiany. Nie jesteśmy organizacją feministyczną, ale popieramy równość i sprawiedliwość dla wszystkich. Każda osoba ma niepowtarzalny dar, który może zaoferować społeczeństwu i światu – gdy uznamy się jako jednostki, niezależnie od różnic, takich jak wiek, płeć, religia, kultura, język czy status społeczno-ekonomiczny, możemy zjednoczyć się, aby się wspierać, zachęcać i wzmacniać siebie nawzajem, zamiast pracować przeciwko sobie.

 1. Czy myślisz o sobie jako o wzorcu dla innych członków organizacji, zwłaszcza dziewcząt? Dzielenie się twoją historią sukcesu jest na pewno bardzo ważnym narzędziem.

Wierzę, że kiedy rozwijamy się jako jednostki i w trakcie kariery w JCI naszym obowiązkiem staje się oddawanie organizacji tego, co od niej otrzymaliśmy. Korzystaliśmy z możliwości rozwoju, które nas upodmiotowiły, i przychodzi nasza kolej, aby zapewnić innym możliwości rozwoju. Jeśli mogę pomóc nawet jednemu z członków, którego należy zachęcić, by zaczął wierzyć w siebie i podjął nowe wyzwanie, czuję, że dobrze wykonałam swoją pracę.

Jako prezydentka JCI na świecie mam świadomość, że jestem przykładem dla wszystkich członkiń naszej organizacji na całym świecie. I dzielę się swoją historią. Mam jednak nadzieję, że moja historia jest przykładem, że wszyscy członkowie, zarówno mężczyźni, jak i kobiety, mogą się do niej odnieść i znaleźć w niej inspirację. Im więcej podróżuję, tym bardziej jestem inspirowana przez członków JCI, z którymi się spotykam i z którymi biorę udział w projektach.

JCI jako organizacja powstało z myślą o tym, że musimy działać w celu zdobycia doświadczenia, z którego możemy się uczyć. Ważną rzeczą, o której należy pamiętać, jest to, że uczymy się dzięki możliwościom, jakie otrzymujemy. JCI nauczyło mnie wiele i mam nadzieję, że nasi członkowie doświadczają tego samego – że uznają, że są częścią czegoś większego niż oni sami, i wykorzystają swoje możliwości rozwoju, aby pomagać innym.

 1. Jaką masz radę dla wszystkich młodych ludzi, którzy myślą o zaangażowaniu się w społeczeństwo obywatelskie i nie wiedzą, jak to zrobić? Czy muszą przyjść na spotkanie, opuścić swoje bezpieczne miejsce w Internecie? Dlaczego networking jest istotny?

Każdy może być aktywnym obywatelem, nie tylko w ramach JCI. Jeśli młody człowiek chce zmiany, zachęciłabym go do rozejrzenia się wokół, do przyjrzenia się swojej społeczności i rozpoczęcia identyfikacji problemów w najbliższej okolicy. JCI to wspaniała droga, która pomaga młodym ludziom nawiązywać kontakty z innymi osobami o podobnych poglądach i współpracować z innymi lokalnymi podmiotami w celu wprowadzania pozytywnych zmian. JCI możecie znaleźć na naszej stronie www.jci.cc oraz w wielu mediach społecznościowych: na Facebooku, Twitterze i Instagramie. Wiele organizacji krajowych i lokalnych posiada własne konta, przez które dzielą się informacjami o spotkaniach i działaniach, a nasi członkowie wykorzystują do tego swoje prywatne konta w tych serwisach.

Siłą JCI jest fakt, że organizacja jest częścią czegoś większego niż same społeczności na całym świecie. Każdy z nas ma wyjątkową zdolność tworzenia zmian. I każdy poziom JCI wspiera i upodmiotawia najważniejszy element naszej organizacji – członka/członkinię JCI. To codzienne działania naszych członków bezpośrednio przyczyniają się do osiągnięcia celów JCI. Każdy lokalny projekt wywiera lokalnie pozytywny wpływ na lokalną społeczność, wpływ ten ulega pomnożeniu w połączeniu z innymi lokalnymi projektami w innych częściach świata. W ten sposób nasz wpływ ma charakter globalny dzięki międzynarodowej sieci JCI. Nasze wspólne działania poprzez globalną sieć pozwalają nam osiągnąć nasze cele i rozpowszechniają ideę JCI w każdej części świata.

 1. Jaka jest rola prezydenta światowego? Jak definiujesz swoją misję w ramach tej jednorocznej prezydencji? Co chciałabyś osiągnąć? Jakie jest twoje największe wyzwanie?

Prezydent JCI pełni funkcję dyrektora generalnego organizacji. W tym charakterze przewodniczę walnemu zgromadzeniu, zarządowi i komitetowi wykonawczemu. Prezydent JCI przygotowuje i realizuje roczny plan działania, kieruje organizacją w danym roku i podróżuje, aby wzmacniać członków JCI i dzielić się historią JCI. Moja misja nie różni się od misji JCI: zapewnienia młodym ludziom szans na rozwój, który umożliwi im wprowadzenie pozytywnych zmian. Moim celem w tym roku jest pomoc w stworzeniu środowiska, w którym można nawiązać kontakty, by realizować misję JCI i budować lepszą przyszłość. Największym wyzwaniem, z jakim się zmierzyliśmy, jest nierozpoznanie tkwiącej w nas i innych ludziach niepowtarzalnej zdolności wywierania wpływu na otaczający nas świat. Dlatego zachęcam członków JCI na całym świecie, aby powtarzali: ja jestem JCI, ty jesteś JCI, my jesteśmy JCI!

 1. Jakimi narzędziami wprowadzania zmian dysponuje JCI? Czy bardziej koncentruje się na polityce, lobbingu i współpracy z rządem, by mieć wpływ na legislację, czy może na pracy wśród lokalnych społeczności lub współpracy z biznesem? Jak ludzie mogą angażować się w działania na rzecz kreowania zmiany na całym świecie? Jakie jest najskuteczniejsze narzędzie do jej osiągnięcia?

Jest wiele narzędzi, które młodzi ludzie mogą wykorzystać, kreując pozytywną zmianę. JCI stara się wzmacniać jednostki, zapewniając możliwości rozwoju poprzez działania takie jak szkolenia, prace przy tworzeniu projektów i kierowanie nimi, a także zajmowanie stanowisk kierowniczych na wszystkich szczeblach organizacji. Aby pomóc naszym członkom w ich podróży z JCI, mamy wiele zestawów narzędzi, przewodników, szkoleń i przykładów projektów, o których mogą się dowiedzieć, odwiedzając naszą stronę i uczestnicząc w organizowanych przez nas spotkaniach i wydarzeniach.

W planie strategicznym JCI na lata 2014–2018 przedstawiliśmy nasze założenie: JCI będzie organizacją łączącą wszystkie sektory społeczeństwa w celu wywarcia trwałego wpływu. Aby zapewnić prawdziwie trwałą zmianę, musimy aktywnie angażować w każdą inicjatywę zainteresowane strony: władze, biznes i lokalne społeczności. Oznacza to, że współpracujemy ze wszystkimi sektorami społeczeństwa w określaniu, jakie stoją przed nimi wyzwania, oraz przy wypracowywaniu i wdrażaniu rozwiązań. Nasze najpotężniejsze narzędzie to wzmacnianie osób wokół nas – dotyczy to zwłaszcza kolejnych pokoleń młodych liderów. Kiedy spotykamy się i tworzymy relacje pomiędzy wszystkimi sektorami społeczeństwa, jednoczymy się i działamy jak jeden głos, którego celem jest wzmocnienie ludzi i pozytywna zmiana.

 1. W trakcie naszej rozmowy przez Skype powiedziałaś mi, że dużo podróżujesz. Odwiedziłaś już 30 krajów, a w perspektywie masz kolejnych 30 wizyt w tym roku. Czy lubisz podróżować? Jaki jest twój ulubiony cel podróży? Może masz jakieś tajny supertrik, jak spakować się na trzytygodniową podróż?

Do 30 czerwca tego roku odwiedziłam 33 różne kraje i planuję do końca roku odwiedzić około 30 kolejnych. Tak, tak, dużo podróżuję! Jedną z moich ulubionych rzeczy w podróżach jest możliwość poznania i doświadczenia kultury lokalnej. To bardzo inspirujące zobaczyć JCI w tak wielu różnych okolicznościach – młodych ludzi zjednoczonych bez względu na różnice w ich środowiskach. Uwielbiam poznawać i obserwować społeczności oczami członków naszej organizacji, zostawiając po sobie koncepcje i pomysły, jakie powstały podczas takiej wizyty. Za każdym razem, gdy to robię, widzę otaczające mnie piękno i możliwości – niezależnie od miejsca, w którym jestem.

Oczywiście, pakowanie się na wyprawę na trzy do czterech tygodni to zawsze wyzwanie! I jakoś, mimo że ciągle się pakuję, rozpakowuje i przepakowuję, nie idzie mi to wcale lepiej. Prawdę mówiąc, nigdy nie potrafiłam spakować się do jednej walizki, więc nauka skutecznego pakowania była wyzwaniem. Znalazłam kilka blogów i artykułów na temat „szafy-kapsuły” – na przykład: jak stworzyć 14 różnych kreacji z 12 elementów, w tym obuwia i biżuterii! Chociaż nie zgodziłam się ściśle z ideą szafy-kapsuły, to włączyłam podstawy zasad tego typu pakowania do mojego systemu pakowania i zabieram ze sobą ubrania i dodatki, które mieszają się i pasują do siebie, i w ten sposób mogą tworzyć różnorodne kreacje na różne okazje.

 1. To bardzo proste pytanie, ale muszę je zadać: czy masz jakieś hobby czy sport, które są twoją pasją? Coś, co sprawia, że relaksujesz się, i pozwala na naładowanie baterii?

Biegam i uprawiam triathlon (pływanie, rower, bieg). Jestem częścią zespołu triathlonowego i cieszę się zarówno koleżeństwem, jak i wyzwaniami jakie stawiają przede mną treningi. W podróż zawsze biorę buty do biegania. Jest coś specjalnego w poznawaniu nowego miasta w biegu; cieszę się oglądaniem ulic i zabytków wcześnie rano, kiedy miasto nadal śpi i jest cicho. Niestety, z powodu harmonogramu podróży nie biegam tak często, jak chciałabym, ale staram się biegać, kiedy tylko mogę, uwielbiam towarzystwo członków JCI i przyjaciół i zachęcam ich, by do mnie dołączyli!

________________________________________________________________________________________

 1. While reading about JCI Millennium Development Goals Report I found a sentence that I wanted to stress out: By encouraging young women to speak up, JCI members worked to help give these young people a voice. Is that also your story as a JCI member? Did you felt the empowerment while joining the organization and then became its leader in 2017?

The JCI Mission is, “To provide development opportunities that empower young people to create positive change.” Through the experiences I have had in my JCI career, I am a product of our mission statement.

When I joined JCI in 2002, I was the shy girl in the back of the room, afraid to speak up, and even afraid to chair my first project. But, there were people around me who saw something in me, who believed in me, and encouraged me, even when I didn’t believe in myself. As I have grown personally over the years, served in many different roles and experienced development opportunities, I gained self-confidence and the feeling of empowerment.

As we become empowered, we feel compelled to action — to action in our communities, as well as helping to empower those around us. As a leader in JCI, I believe it is my responsibility and obligation to provide the same types of development opportunities that I had to others. To help others see the potential in themselves, even when they don’t believe it. And to help them grow, so that they feel empowered, compelled to action, and so that they can continue the circle of empowering others — carrying out the Mission statement of JCI.

 1. Going back to this JCI Millennium Development Goals Report: the first sentence that we read is very feminist message: Development cannot flourish without the critical elements of gender equality and empowerment for women. Is JCI kind of feminist organization? What is JCI perspective on gender equality in different cultures because the organization is working in many different countries?

JCI is an organization built by young people seeking to create positive change.

As stated in our Constitution and expressed in our Creed, we recognize the value of each individual person, the Universal Declaration of Human Rights, and promoting the ideas of “human rights, freedoms and equality.” (JCI Constitution, Chapter II, Article 2-7. Human Rights.) In addition, we have adopted the Global Goals for Sustainable Development as a platform for action for our members. As such, we encourage our members to engage in activities to promote and advance all goals, including the ones related to inequality and injustice, which relates in part to promoting gender equality.

We recognize and respect the cultures of all our members around the world. Even though there may be customs and traditions that don’t align with the organization’s values, we must first understand the culture and empathize with the individuals before we can enact change. We are not a feminist organization, but we do advocate for equality and justice for everyone. Each individual person has a unique gift they can offer their community and to the world—when we recognize each other as individuals, regardless of the differences such as age, gender, religion, culture, language, or socio-economic status, then we can unite to support, encourage, and empower one another, instead of working against each other.

 1. Do you think about yourself as a role model for other members of the organization, especially girls? Sharing your success story is for sure a very empowering tool.

As we grow as individuals and in our JCI career, I believe it becomes our responsibility to give back to the organization. We had the benefit of development opportunities that empowered us, and there comes a point when it is our turn to help provide those development opportunities for others. If I can help even just one member to be encouraged, to believe in themselves, and to take on a new challenge, then I feel I have done my job.

As a female world president, I am conscience of the fact that I am an example for our female members around the world. And I do share my story. But my hope is that my story is an example that ALL members, both male and female, can relate to and find inspiration. The more that I travel, the more inspired I am by the JCI members I meet and the projects I attend.

This organization was founded on the idea that we have to act in order to gain any experience we can learn from. The important thing to remember is that we learn from the opportunities we are given. I have learned so much from my JCI experiences, and I hope that our members experience the same—that they recognize they are part of something greater than just themselves and use their development opportunities to help develop others.

 1. What is your advice for all the young people that are thinking about getting involved as a citizen and they don’t know how to do it? Do they need to come to the meeting and left their safe space on the internet? Why networking is important?

Anyone can be an active citizen, not just within JCI. If a young person wants to create change, I would encourage them to look around their community and start to identify the challenges. JCI is a wonderful avenue to help young people connect with other like-minded individuals and collaborate with community stakeholders to create positive change. You can find the JCI community online at www.jci.cc and through many social media channels including Facebook, Twitter, and Instagram. Many National and Local Organizations have their own accounts to share information about their meetings and activities, and our members do the same through their personal accounts.

The power of JCI is being part of something bigger than yourself within your community as well as around the world. Each one of us has the unique ability to create change. And each level of JCI supports and empowers the most important aspect of our organization—the JCI member. It is the daily actions of our members that directly contribute to achieving JCI’s objectives. Each local project creates local impact that is then multiplied when combined with other local projects in other parts of the world. In this way, our impact becomes global through the international network of JCI. Our collective action through the global network advances our goals and spreads the story of JCI in every part of the world.

 1. What is your role as a World President? How you define your mission within this one year presidency? What would you like to achieve? What is your biggest challenge?

The JCI President serves as the Chief Executive Officer of the organization. In this capacity, I preside over the General Assembly, Board of Directors and Executive Committee. The JCI President prepares and carries out the annual Plan of Action, directs the organization for the year and travels to empower JCI members and share the JCI’s story. My mission is no different than the JCI Mission: to provide development opportunities that empower young people to create positive change. My goal this year is to help create an environment where we relate to each other as individuals to accomplish the mission of JCI and Build a Better Future. The biggest challenge we face is in not recognizing the unique ability of ourselves and other young people around us to create impact. That is why I am encouraging JCI members around the world this year to say: I am JCI, You are JCI, We are JCI!

 1. What are JCI tools to provide the change? Is more focused on politics and lobbing and work thru the government and law or maybe work in communities or business? How people can get involved in the action on making a difference across the world? What is the most powerful tool to achieve it?

There are a multitude of tools available to young people to create positive change. JCI seeks to empower the individual person by providing development opportunities through activities such as trainings, working on and chairing projects, and holding JCI officer positions at all levels of the organization. To aid our members in their journey we have many toolkits, guides, trainings, and project examples available to them through our website and attending our meetings and events.

In the 2014–2018 JCI Strategic Plan, we outlined our strategic position statement: JCI will be the organization that unites all sectors of society to create sustainable impact. To ensure true sustainable change, we must actively involve relevant stakeholders from government, businesses and the community in each initiative. This means we work with all sectors of society from identifying what challenges should be addressed to implementing solutions. Our most powerful tool is empowering those around us, especially the next generation of young leaders. When we come together and create collaborative relationships across all sectors of society, we unite together and form one voice of empowerment and positive change.

 1. You told me on Skype that you are travelling a lot. You already visited 20 countries and have 50 more to visit this year. Do you like to travel? What is your favorite destination? Maybe you have some super tricks about how to pack for 3 weeks on the go…

As of June 30 of this year I have visited 33 different countries, and have plans to visit around 30 more by the end of the year. So, yes, lots of traveling! One of my favorite things about traveling is experiencing the local culture. It is so inspiring to see JCI in so many different circumstances—the vibrancy of young people unites us, regardless of differences in our environments. I love to experience each community through the eyes of our JCI members, leaving behind any pre-conceived ideas that I may have had. And each time I do that, I see the beauty and the possibilities around me—no matter where I am.

Of course, packing for three to four weeks on the road is always an adventure! And somehow, even though I am constantly packing, unpacking, and repacking, it doesn’t seem to get any easier. Truthfully, I have never been a light packer, so learning to pack efficiently has been a challenge. I found several blogs and articles online about a “capsule” wardrobe – for example, how to create 14 different outfits from 12 items including shoes and jewelry! While I haven’t conformed strictly to the capsule idea, I have incorporated the essence of it into my packing, picking items that mix and match and can create a variety of outfits to fit different occasions.

 1. It’s very trivial question but I have to ask it: do you have any hobbies or sports that are your passion? Something that make you totally relaxed and give you time to charge your batteries.

I am a runner and a triathlete (swim, bike, run). At home, I am part of a triathlon team and enjoy the camaraderie and the challenge of training. On the road, I always travel with my running shoes. There is something special about experiencing a new city through a run; I really enjoy exploring the streets and the sights early in the morning when the world is still quiet. Unfortunately, due to my travel schedule I don’t get to run as often as I would like, but I do try to run when I can, and love the company of JCI members and friends to join me!

 

Katarzyna Barczyk
vel LADY PASZTET