Wywiad z Alma Karabeg prezydentką JCI Norway

0


To drugi wywiad po polsku i po angielsku, jaki publikuję na blogu. Trema jest, ale przed Wami Alma Karabeg Prezydentka JCI Norway!

O tym czym jest organizacja kryjąca się pod nazwą JCI dowiesz się z pierwszego wywiadu z Dawn Hetzel.

English version below. 

1. Zacznijmy od krótkiego wprowadzenia. Almo, powiedz mi, czym się zajmujesz w JCI (ang. Junior Chamber International; międzynarodowa organizacja pozarządowa, działająca w systemie ONZ, której celem jest aktywizacja młodych ludzi oraz zapewnienie im możliwości rozwoju), jakie obowiązki czekają na ciebie w tym roku? Przy okazji opisz nam proszę strukturę JCI w Norwegii.

Bardzo mi miło, że chciałaś ze mną porozmawiać. Nazywam się Alma Karabeg i jestem przewodniczącą JCI w Norwegii, czyli stoję na czele organizacji, składającej się z Rady Krajowej oraz dziesięciu lokalnych oddziałów, rozsianych po całym kraju. Poza tym reprezentuję norweskie JCI na arenie międzynarodowej. Organizacja JCI została założona 102 lata temu, a JCI w Norwegii obchodzi w tym roku sześćdziesiątą pierwszą rocznicę powstania. Mimo że jesteśmy raczej małą instytucją, to stale pracujemy nad wieloma projektami, które zdobywają wyróżnienia, a nasze programy dotyczące debat publicznych oraz wystąpień publicznych są najlepsze w Europie, co udowodnili nasi członkowie, którzy wygrali w obu konkurencjach na jednej z tegorocznych europejskich konferencji.

2. Dlaczego zdecydowałaś się wstąpić do JCI? Na świecie jest tak wiele różnych instytucji — coś musiało przemówić za tą konkretną.

Do JCI trafiłam 9 i pół roku temu poprzez działającą w moim regionie organizację dla liderek. Zostałam zaproszona na spotkanie JCI, zaciekawiło mnie to, więc postanowiłam spróbować swoich sił. Nigdy nie żałowałam tej decyzji, ponieważ każdego roku odkrywałam coraz więcej i więcej możliwości. Wstąpiłam do JCI, ponieważ chciałam być częścią środowiska zaangażowanego we wzmacnianie potencjału młodych ludzi. Przemówił do mnie pomysł, aby połączyć ideę samorozwoju jednostki z poprawą warunków społecznych. W JCI zarówno pracujemy nad rozwojem własnych kompetencji, jak również dokładamy wielu starań, by pomóc innym członkom organizacji w osiąganiu ich celów. Świat naszych marzeń jest różnorodny; to miejsce, w którym ważne są takie pojęcia, jak sprawiedliwość, pokój, zdrowie, ludzka godność, wolność i ochrona środowiska; gdzie idee te są realizowane poprzez działania przynoszące korzyści całemu społeczeństwu. Nasze motto brzmi: „Służba ludzkości to najlepsza możliwa praca”. Ten altruistyczny aspekt JCI był zgodny z wartościami, które sama wyznaję i dlatego zdecydowałam się na dołączenie do tej właśnie instytucji.

3. Dlaczego chciałaś zostać Przewodniczącą JCI w Norwegii?

Przez wiele lat byłam członkinią organizacji; piastowałam różne stanowiska zarówno na szczeblu lokalnym, jak i ogólnokrajowym. Wtedy uświadomiłam sobie, jak wiele możliwości oraz posad istnieje również poza Norwegią i zostałam członkinią Europejskiej Rady na Rzecz Rozwoju JCI, która pracuje przy Komisji Wzrostu i Rozwoju JCI. Podczas spotkania europejskich liderów JCI dowiedziałam się, jak istotne zadania wypełnia przewodniczący na dany kraj, jak wielka jest jego odpowiedzialność, ale też zrozumiałam, że to dobra okazja, by rozwijać swoje zdolności i kompetencje oraz poprawić warunki społeczne. JCI ma kluczową rolę do odegrania w tym zakresie poprzez oddanie głosu młodym ludziom i polepszanie ich perspektyw. Zaraził mnie ten entuzjazm, który widziałam u innych liderów. Doszłam do wniosku, że nadszedł właściwy moment, by ubiegać się o to stanowisko

4. Jaki cel sobie postawiłaś jako przewodnicząca?

Moim celem jest wniesienie wartości dodanej dla wszystkich członków instytucji oraz podniesienie ich kompetencji! W zaproponowanym przeze mnie planie działania skupiłam się na wspieraniu współpracy pomiędzy lokalnymi oddziałami JCI, jasnym określeniu JCI jako organizacji szkolącej nowych liderów, ograniczaniu rotacji pracowników, a także na dołożeniu wszelkich starań, aby wszystkie nasze inicjatywy były opatrzone widoczną sygnaturą JCI, zwiększeniu zaangażowania członków organizacji w pracę na szczeblu lokalnym oraz pozyskiwaniu nowych partnerów. Cieszę się, kiedy widzę, że wielu członków zrobiło znaczne postępy w trakcie tego roku. Poza tym podpisaliśmy umowę partnerską z Let’s Do It Fundation, która wspiera UN SDG*(Organizacja Narodów Zjednoczonych — Cele Zrównoważonego Rozwoju) w zakresie ochrony środowiska oraz zwalczania jego zanieczyszczenia, aby nasza planeta była czysta i zdrowa.

5. Czego dowiedziałaś się o sobie w trakcie tego roku? Czy masz jakieś rady dla tych, którzy chcieliby się zaangażować w pracę na rzecz instytucji tego typu?

Nauczyłam się czegoś o swoich umiejętnościach. Zrozumiałam, że ważne jest, aby pozostać w zgodzie ze swoimi wartościami i że czasami trzeba umieć wytyczyć sobie granice. Dużo dowiadujemy się o sobie podczas spotkań z innymi ludźmi. Dlatego myślę, że organizacja taka, jak JCI jest czasami niczym lustro, w którym możemy się przeglądać. Jeśli chodzi o kompetencje, to poszerzyłam swoją wiedzę w wielu różnych dziedzinach, takich jak ekonomia, prawo, geografia, zarządzanie i przywództwo, teoria organizacji, psychologia etc.
Mogę polecić JCI wszystkim młodym i ambitnym ludziom, którzy nieustannie pracują, by stać się lepszą wersją samych siebie, i którzy pragną współtworzyć oraz wspierać naszą instytucję. Tym, którzy chcą się zaangażować w działalność tego typu, radziłabym, żeby byli aktywni od samego początku, pytali bardziej doświadczone koleżanki i kolegów o radę, znaleźli sobie mentorów, nie bali się nowych stanowisk i kierowali projektami.

6. Jakie masz plany związane z JCI?

W przyszłym roku będę tak zwanym „Immediate Past President” co oznacza, iż będę przewodzić trzem komisjom ogólnokrajowym: wyborczej, statutowej oraz komisji do spraw strategii rozwoju i monitoringu. To ekscytująca i bardzo ważna praca, polegająca na dopilnowaniu, by zgromadzone doświadczenie pozostało w organizacji. Dodatkowo zostałam wybrana na członkinię komisji spraw zewnętrznych i kontaktów z ONZ.

7. Gdzie pracujesz poza JCI? Jak udaje Ci się pogodzić pracę w JCI z codzienną pracą zawodową oraz życiem prywatnym?

Pracuję dla instytucji rządowej, która jest odpowiedzialna za rozwój innowacji w Norwegii. To zupełnie inna branża, ale znajomość systemów organizacyjnych oraz sposobów funkcjonowania organizacji zrzeszających okazuje się przydatna. Podczas realizacji projektów międzynarodowych — tworzenie systemów innowacji w innych krajach — sporo się nauczyłam o pracy w różnych kulturach, co również okazało się istotne w tak dużej, międzynarodowej instytucji, jaką jest JCI.
Zdrowa równowaga między pracą a życiem wynika, jak wszystko, z podejścia. To kwestia wyboru, chociaż muszę przyznać, że z powodu ograniczeń czasowych musiałam zmienić listę swoich priorytetów. Praca jest częścią życia. Dlatego tak ważne jest, by robić to, co się lubi, a działalność w JCI zdecydowanie podpada pod tę kategorię.

8. Gdy podczas pierwszego wywiadu pytałam Dawn o to, jakie uprawia sporty, opowiedziała mi o triathlonie. Ty też uprawiasz jakiś sport?

Lubię jogę oraz pływanie. W ten sposób się relaksuję i ćwiczę jednocześnie. Czytałam o pozytywnym wpływie sportu na wykonywanie obowiązków lidera i mogę potwierdzić, że to prawda. Jeśli chce się funkcjonować na najwyższych obrotach, to ważne jest, by po doświadczeniu stresu mieć czas na zebranie sił. Dbając o siebie pokazuję także, że biorę odpowiedzialność za swoje obowiązki oraz za to, jak je wypełniam. Jednakże z powodu pracy i wyjazdów służbowych trudno jest znaleźć czas na sport.

 

1. I think we can start with a short introduction. Dear Alma, please tell me what your position in JCI is. What are your responsibilities this year? And please explain to us the structure of JCI in Norway

Dear Katarzyna, many thanks for inviting me to this interview. My name is Alma Karabeg and I am the National President of JCI Norway. This means I am leading our national organization consisting for National Board and ten local chapters scattered across the country, and I am representing JCI Norway at the international level. Our JCI movement was established 102 years ago, and JCI Norway celebrated its 61st anniversary this year. Despite being a relatively small organization, we still run a lot of projects that get awards and our programs for debating and public speaking are best in Europe since our members won competitions in both categories at this year European Conference.

2. Why did you decide to join JCI? There are so many other organizations so tell me what was so special about JCI that you joined this particular one.

I was recruited to JCI through another organization for female leaders in my region about nine and a half years ago. I was invited to a JCI meeting, it triggered my interest and I decided to try it. I did not regret this as I discovered more and more opportunities within JCI each year. I joined because I was interested in belonging to a network that is preoccupied with young people’s empowerment. The idea of combining self-development with working on improving the conditions in the society was appealing to me. In JCI, we work on developing our own skills, but also on putting a lot of effort in helping others in JCI to reach their goals. Our vision is a fully inclusive world where justice, peace, health, human dignity, freedom and care for the environment are promoted and sustained through many projects that improve our society, as it says in our creed, “the service to humanity is the best work of life” This altruistic attitude was in line with my values and I chose to join JCI.

3. What was your motivation to become National President of JCI in Norway?

I have been a member for many years, having various positions in my local and national organizations. Then I became aware of opportunities and positions outside of Norway and became a board member of JCI European Development Council that is working under JCI Growth and Development Committee of JCI. During the European President Meeting, I have learned what important tasks National Presidents have to carry out, the level of responsibility and the opportunity to develop themselves and improve conditions in our society. JCI has a unique role to play in the world in lifting the voices and perspectives of young people. I was influenced by the great enthusiasm I had seen in other National Presidents. I felt it was the time for me to run for this position.

4. What was your goal for this year presidency?

My goal is to create added value for the members and raise their competence! In my proposed Plan of Action I was focusing on increasing interaction between local chapters, clearly defining our organization as a leadership training organization, reducing flow, ensuring all our projects are clearly labeled as JCI projects, increasing members’ participation at local level, and entering new partnerships. I am glad to see that many members have made progress during this year. We also signed a partnership agreement with Let’s Do It Foundation aiming to support UN SDG about environmental protection and combating pollution in order to achieve a clean and healthy planet.

5. What did you learn about yourself during this year? Do you have any advice for people that want to engage in this kind of organization?

I have learned that it is important to stay true to my values, I have learned about my abilities and where it is necessary to set some limits. We learn about ourselves through meeting others. Thus, the network can also function like a mirror. In terms of expertise, I enhanced my knowledge in different fields like economy, law, geography, leadership, organizational theory, psychology etc.

 I would recommend this organization to young ambitious people who are always working on being a better version of themselves, and who are willing to create and contribute to our network. To those who want to engage in this kind of organization I would advice to be active from the very beginning, ask more experienced members, find mentors, to take on the roles and run projects.

6. What are your plans for the future in JCI?

Next year I will be Immediate Past President, which means I will lead three national committees: Election, Constitution Committee, and Strategic and Monitoring Committee. It is an exciting and important work ensuring that the accumulated knowledge stays in the organization. Also, I can inform you that I was appointed as JCI UN & External Affairs Commission Member for next year.

7. What is your job beside JCI? How do you maintain a healthy work/life balance between your day-to-day job and JCI?

I work for a state corporation responsible for development of innovation systems in Norway on behalf of the government. It is a very different field, but it is definitely an advantage to be familiar with organizational systems and how umbrella organizations work. From my international projects, building innovation systems in other countries I have learned a lot about working in different cultures that was also an important asset in operating in such a big international organization like JCI.

A healthy work/life balance is a state of mind like everything else in life. It is a choice, but I do have to admit that due to time constraints it means I had to change my list of priorities. Work is a part of life. Thus, it is important to do something I enjoy and JCI falls under that category.

8. I recently asked Dawn about her favorite sport and she told me about triathlon. Do you have any passion for sports?

I like yoga and swimming. It makes me relax and it is a fun way to exercise. I have been reading about positive benefits of sports when performing the duties of a leader and I can witness it has some significance. It is important with moments of recovery after moments of stress to be able to function at our best. Taking care of myself is also a sign of taking the responsibility for my duties and performance. Due to my working and travel schedule, it is a challenge to find enough time for sports.

Katarzyna Barczyk
vel LADY PASZTET